Newbies: onboarding

Bekijk de video

Een gewetensvraag voor iedere organisatie die regelmatig nieuwe mensen aanneemt: Hoeveel geld steek je in de werving van goede mensen? En hoe verhoudt zich dat tot de investering die je doet voor het inwerken van die nieuwe mensen? Juist. Veel organisaties verwijzen een nieuwe medewerker vooral naar leidinggevenden en directe collega’s. Slechts 10 procent van de bedrijven reserveert structureel budget voor onboarding. En dat terwijl goed inwerken juist cruciaal is om mensen aan je bedrijf te binden.