Microlearning

Nicole Slangen - Learning Specialist bij TinQwise

"Keep it short and simple"

"Keep it short and simple"

Een nieuwe collectie in de winkel, een nieuwe procedure, wijzigingen vanuit wetgeving, hoe blijf je up-to-date? In veel organisaties ligt het tempo hoog. Veranderingen volgen elkaar snel op en medewerkers moeten maar bijblijven. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Hoe zorg je dat medewerkers weten wat er aan komt of wat er verandert? Aan de ene kant wil een hoofdkantoor snel informatie bij de medewerkers krijgen en aan de andere kant proberen medewerkers in hun volle agenda’s ergens ruimte te vinden om te leren. 

Leren in je eigen (korte) tijd

Een manier om dit voor elkaar te krijgen, is door microlearnings in te zetten. Als je even googlet kom je allerlei verschillende omschrijvingen tegen die neerkomen op een korte en bondige leerinterventie waarin een onderwerp centraal staat. De één stelt een maximumduur van een halve minuut, weer een ander van 5 minuten. In ieder geval kort dus. 

Microlearning kan je inzetten om nieuwe informatie aan te bieden, kennis op te frissen en te herhalen. Omdat een microlearning zo kort is, is het makkelijker om er tijd voor vrij te maken. Zo kun je bijvoorbeeld in een paar minuten uitleg geven over de nieuwe collectie die vanaf volgende week in de winkel ligt - het kan zo simpel werken. Een berichtje via een pushnotificatie op je smartphone, je klikt erop en ziet direct een aantal items van de nieuwe collectie en leest of hoort het verhaal erachter. Zo weet je vast wat er aankomt en niet pas op het moment dat je de dozen uitpakt.

Eén van de nadelen die genoemd wordt als het over microlearning gaat, is dat het gefragmenteerd is. Dit is echter makkelijk te voorkomen door de microlearnings op een eenduidige manier te ontwerpen, met een herkenbare vormgeving en tone of voice. Zo ontwerp je in feite een reeks van microlearnings. Deze microlearning kunnen allemaal een eigen onderwerp hebben, maar je kunt er ook meerdere aan hetzelfde onderwerp besteden om de inhoud te herhalen. Deze manier van spaced repetition kan ingezet worden om informatie naar het langetermijngeheugen te krijgen. Duolingo, het bekende platform om een nieuwe taal te leren, blijft hier een mooi voorbeeld van.

Ons advies? Maak gebruik van die smartphones en maak leren laagdrempelig. 

A new collection in the shop, a new procedure, changes based on the legislation; how do you keep up to date? In many organisations, the pace is very fast. Changes follow each other in quick succession and employees have to keep up. But how do you actually do that? How do you make sure employees know what’s coming or what’s changing? On the one hand, a head office wants information quickly from the employees, and on the other hand employees try to find space in their full schedules so that they can learn.