Klachtenprocedure

Indien er klachten zijn over de algemene serviceverlening van TinQwise kunt u deze klachten kwijt via klachten@tinqwise.nl. TinQwise zal de klacht, uit monde van haar bestuurders, onmiddellijk in behandeling nemen. TinQwise zal via het gebruikte emailadres reageren of telefonisch contact opnemen waarnaar alsnog via email wordt gereageerd.

Voor uitgebreide informatie, zie ook de NRTO procedure.