Van Oord

Persoonsgegevens in veilige handen

Persoonsgegevens in veilige handen

Met 5.000 medewerkers biedt Van Oord in alle delen van de wereld unieke oplossingen voor landaanwinning en de aanleg van havens en vaarwegen. In een bedrijf dat zo internationaal opereert, gaan veel persoonsgegevens heen en weer. Denk aan lokale projectleiders die relevante informatie moeten hebben over medewerkers. Of aan het regelen van tickets en visa. Van Oord wil dat persoonsgegevens bij hen in veilige handen zijn. TinQwise maakte een online compliance training die alle medewerkers ‘AVG-proof’ maakt.

Weten wat je doet...

Het hoofdkantoor stelde al eerder een policy op over gegevensbescherming. Helder, maar ook juridisch en abstract. Wij vertaalden de regels door naar begrijpelijke taal voor de doelgroep. Maar met alleen het kennen van de regels ben je er nog niet. Het gaat erom dat medewerkers van Van Oord er ook naar handelen. 

Weten wat je doet...

En doen wat je weet...

De regels van de policy gaan pas echt leven als medewerkers relevante voorbeelden krijgen uit hun eigen werkpraktijk. Storytelling draagt enorm bij aan het leereffect. Dus maakten wij op de juiste plekken levensechte praktijkcases. Met daarna de vraag “Wat zou jíj doen?”. Zodat medewerkers zich bewust worden waar de AVG hun werk raakt én ze de juiste keuze kunnen maken.

En doen wat je weet...

Met z'n allen compliant

In de voorbeelden zoomen we in op hoe je met jouw keuzes en gedrag een collega raakt. Persoonsgegevens beschermen heeft niets te maken met vage regels, maar alles met kunnen vertrouwen op je collega’s die – ook in jouw belang – het juiste doen. Want alleen als iedereen meedoet kan Van Oord borgen dat persoonsgegevens in vertrouwde handen zijn.

Deze TinQers werkten mee aan dit project