Train jij ook je nieuwe geweten?

We hebben de eerste week van serieuze maatregelen tegen het Corona-virus achter de rug. Overal hoor en lees je over hoe sommigen de regels met voeten treden. Ingewikkeld. Vermoeiend. Veel discussies en gedoe. Ik kijk terug op de afgelopen week. 

Hier gebeurt op grote schaal waar ik als learning specialist bij TinQwise elke dag aan werk! We zijn met zijn allen heel hard bezig nieuwe normen te bepalen als kompas voor het juiste gedrag in deze nieuwe situatie. En dat is precies wat we met EthiQs, de integrity service van TinQwise, voor bedrijven doen.

We bespreken de regels, we maken onszelf en elkaar bewust van weerstand en pakken dat aan. We brengen de regels tot leven, we werken aan een gezamenlijk geweten. En we zorgen dat het geweten fit blijft.

Coronacrisis? Integrity rules! Lees hieronder hoe dat werkt:

Patricia Handels
Patricia Handels Head of Sales

Een nieuwe werkelijkheid

We bevinden ons in een nieuwe werkelijkheid. Van lege schappen in de supermarkt tot thuis online aan het (school)werk. Van niet meer sporten tot een ‘challenge’ hooghouden met een te veel aangeschafte wc-rol. Van sociale afstand tot overspoeld worden met coronavirus grapjes op ‘social’ media. En intussen gaan de verpleeghuizen dicht voor bezoek. We proberen ons zo gewoon mogelijk te gedragen en tegelijkertijd is alles veranderd.

Nieuwe regels

De nieuwe werkelijkheid vraagt om nieuwe regels. In een persconferentie wordt ons verteld welke maatregelen er worden genomen en welke nieuwe regels er gelden. Die regels zijn onmisbaar, voor ieders veiligheid. Maar uit ervaring weet ik dat alleen het kennen van de nieuwe regels niet voldoende is. Dat blijkt ook al heel snel. De regels worden onvoldoende opgevolgd. Er moet meer gebeuren: 

#1: Breng de regels tot leven

De overheid komt in actie. Mark Rutte bezoekt een supermarkt en praat met de medewerkers over hoe de regels beter kunnen worden opgevolgd. Op advies van de gemeente zijn op de markt strepen getrokken die aangeven waar je in de rij mag staan. Bij Eén vandaag wordt met een meetlint getoond hoe 1,5 meter tussen twee personen precies er uitziet. Het jeugdjournaal laat zien hoe een familie een jarige oma op afstand toezingt. 

Precies dit doen we met EthiQs. Regels tot leven brengen met echte verhalen, verschillende perspectieven en door voorbeeldgedrag van anderen. Want de invloed van de groep is groot.  

#1: Breng de regels tot leven

#2: Geef ruimte aan weerstand

Onze zuiderburen laten zich hun weekendplezier niet ontnemen en trekken in groten getale naar kroegen en winkels in Maastricht. Mijn zoon zegt: “Sorry mam, ik wil mijn vrienden zien. Het is weekend!” Ik ga het gesprek met hem aan. Ik maak hem bewust van wat hij zegt, vraag naar zijn afwegingen. Ik toon vooral begrip. Geheel volgens onze integrity rule: als je weerstand er mag zijn, kan je het ook aanpakken.  

#2: Geef ruimte aan weerstand

#3: Zorg voor een gezamenlijk kompas

Om het belang van de zaak het nodige gewicht te geven, spreekt de minister-president het volk toe. Hij legt uit en licht toe. Hij motiveert ons voor een gezamenlijk doel. We moeten de verspreiding van het virus vertragen. Hij doet een beroep op ons: “Ik reken op u.” Rutte past regel 3 van EthiQs toe: Laat de perspectieven van anderen ervaren en stimuleer onderling dialoog. Het doel wordt dan van jou en van jullie samen. Zo wordt het volgen van de regels een gedeelde ambitie en volg je gezamenlijk kompas. 

#3: Zorg voor een gezamenlijk kompas

# 4: Ontwikkel je geweten

Ik ben benieuwd of het ons lukt een lockdown te voorkomen. Stellen we dat bezoek of die strandwandeling met vrienden even uit om de levens van anderen te redden? Een ethisch dilemma. Het vraagt een gezond geweten. Het vereist de erkenning dat wat ons wordt opgelegd hier en nu het belangrijkst is. Én het vraagt ook inlevingsvermogen en flexibiliteit. Dat moeten we oefenen. Alleen zo voorkomen we Italiaanse toestanden.  

# 4: Ontwikkel je geweten

# 5: Houd het geweten fit en actief

Hoe zal het verder gaan? Zal men zich aan de regels gaan houden? Het lijkt er nog niet op. De minister-president zal het geheugen van de Nederlanders nog wel een paar keer moeten opfrissen. Dat doen we bij onze klanten in ieder geval wel. En ik doe dat thuis ook. Want nieuw gedrag, dat ontstaat niet vanzelf. Zeker niet bij pubers. Dus dat wordt herhalen, herhalen, herhalen. En ik weet uit ervaring dat het werkt! 

# 5: Houd het geweten fit en actief

Meer weten?

Patricia traint met EthiQs het company conscience van bedrijven.  Leer meer over EthiQs.

Lees verder