Reboarding. Het nieuwe jeukwoord?

Ik doe mijn best om zo min mogelijk jargon te gebruiken. Dus was ik behoorlijk teleurgesteld toen ik een tijd geleden las dat de door mij zo graag gebruikte term onboarding het stempel ‘jeukwoord’ kreeg. Ik blijf het een prima woord vinden maar moest aan de jeukdiscussie denken toen ik kennismaakte met een nieuwe variant op deze term: reboarding.  

Een argeloze lezer zou kunnen denken dat het iets is als weer aan boord gaan van je cruise na een dagje shoppen aan de vaste wal. Of misschien onboarden maar dan voor serie-jobhoppers? Het is iets serieuzer.  

Reboarding in een turbulente tijd

Reboarding in een turbulente tijd

Sommige sectoren zijn volledig ingestort. Geen werk betekent: geen mensen nodig. En dus stop je contracten. Pijnlijk voor alle betrokkenen, maar de enige mogelijkheid om op korte termijn te overleven als bedrijf. Kijk je een paar maanden verder dan zijn er zojuist nieuwe problemen ontstaan. Wat als de onderneming weer op kan starten? Wat als de vraag aantrekt? Dan wil je de beste mensen. Liefst de mensen die je gisteren moest laten gaan. En daar heb je reboarding.

Toegegeven, voor reboarding hadden we hier nog geen pasklaar antwoord. In een economie die even hard groeide als de bevolking vergrijst, richtten we ons op mensen binden. Niet op laten gaan om ze vervolgens weer opnieuw aan te nemen. De reboarding-vraag was simpelweg nog niet gesteld.  

Hoe werkt reboarding?

Reboarding is dus het opnieuw aan boord brengen van medewerkers. Hoe je dat doet? Onze ervaring leert dat onboarding een stuk makkelijker te organiseren is dan offboarding. Afscheid nemen vinden we lastiger. Niet zelden is er toch teleurstelling (waarom verlaat je ons!), afgunst of een andere reden tot scheve gezichten. En dat is nog in een ‘normale’ situatie. En toch begint succesvolle reboarding bij succesvol afscheid nemen.

Mijn oud-collega Femke (een jaar geleden ge-offboard overigens) gaf 5 simpele tips hoe dat aan te pakken. Besteed aandacht en waardering aan mensen die weg gaan. Voer een open exit gesprek. Maar haar kernboodschap was: houd contact. En dat is ook het advies aan onze klanten die aan een reboarding strategie werken. Zorg dat een gesprek op gang blijft. Wees open over je beweegredenen en het perspectief voor de toekomst. Gooi geen deuren dicht maar open een communicatiekanaal.

Of is dat jargon? 

Lees verder