Ethisch leiden. Hoe doen we dat bij TinQwise?

Begin december organiseerden wij een online TinQtafel voor onze EthiQs klanten met het thema ‘ethisch leiderschap’: Roland Notermans nam ons mee in wat ethisch of integer leiderschap is en Bianca Bernecker van SBM Offshore deelde haar ervaringen over hoe je leidinggevenden hierbij kunt ondersteunen.

Hoe doen we dat eigenlijk bij TinQwise, ‘ethisch leiden’? We interviewden onze eigen Reinoud van Dommelen, Managing Partner bij TinQwise. 

Patricia Handels
Patricia Handels Head of Sales

Reinoud, ik stel je aan de hand van de 3 belangrijkste inzichten van de TinQtafel ‘Ethisch leiderschap ‘een aantal vragen. Maar om te beginnen eerst een paar algemene: waar denk jij aan bij het woord ‘integriteit’?

"Ik denk aan handelen met een ‘zuiver geweten’, rekening houden met de ander en niet alleen met jezelf en ook vooral geven en minder nemen. Het lastige is natuurlijk dat dat voor ieder individu anders is!"

Wat zouden jouw beste vrienden zeggen als ik hen vroeg naar jouw integriteit? Waarom denk je dat ze dat zeggen?

"Mensen moeten mij denk ik wel wat beter kennen om dit te zien, maar mijn beste vrienden vinden mij denk ik wel een heel integer persoon. Ik denk dat ze wel zien dat ik veel zorg en aandacht voor de ander heb."

Dus jouw vrienden vinden dat jij een zuiver geweten hebt?

"Ja ik denk dat zij wel vinden dat ik handel conform mijn eigen normen en waarden."

Noem eens een voorbeeld?

"Dat vind ik lastig. Want dat voelt al gauw als borstklopperij en daar hou ik niet van. Maar neem nou het voorbeeld van hoe wij als bedrijf de coronamaatregelen invullen. Ik denk dat we dat naar eer en geweten zo goed mogelijk doen, door iedereen hier ruimte in te bieden en te geven wat ze nodig hebben. Dat wil overigens niet zeggen dat iedereen dat waardeert of koppelt aan mijn integriteit ;) "

Dan de inzichten van de TinQtafel ‘Ethisch leiderschap’. Ik wil je er graag wat vragen over stellen:

Inzicht 1

  • De meeste leidinggevenden mijden het bespreken van integriteitskwesties omdat zij dit spannend vinden en niet weten hoe.

    Compliance of integriteitsmanagers zouden hen hierbij kunnen ondersteunen of in opleiden. 

Wanneer heb jij in het verleden besloten een ethische kwestie niet te bespreken (dus weg te kijken)? Wat was je afweging hierbij? 

"Ik heb dagelijks te maken met dilemma’s en dagelijks weeg ik af: bespreek ik het of bespreek ik het niet? Iedereen maakt zijn eigen afwegingen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Joost en mij als zakenpartners en ook dat botst ook wel eens. Er zijn ook altijd meerdere belangen af te wegen en die zijn wel eens met elkaar in strijd. Dus maak je keuzes. Ik vraag mezelf altijd: wat zijn nou de dingen waar je verschil mee maakt? Ik schroom over het algemeen niet om het gesprek te voeren over wat dan ook, maar ik doe dat misschien niet altijd even handig. Ik ben me ervan bewust dat het belangrijk is om ruimte te creëren voor dialoog."

Met welke zaken op het gebied van compliance en integriteit heb jij te maken?

"We hebben in ieder geval te maken met GDPR. Dat is voor ons een heel belangrijk onderwerp. Ik ben er al drie jaar mee bezig. Met afspraken maken en deze vastleggen in een policy, met het goed afschermen van de data. Maar het moet nog beter. En ook al zijn we klein, ook bij ons is er mogelijkheid tot fraude.

Een ander actueel onderwerp is de vraag welke middelen medewerkers nodig hebben om thuis goed te kunnen werken. De meningen verschillen over waar men vindt dat men recht op heeft en waar de verantwoordelijkheid ligt." 

Inzicht 2

  • Een leider kan hele integere afwegingen maken, als dit niet expliciet gecommuniceerd wordt dan ziet niemand het.

    Niemand zal het als zodanig ervaren, laat staan er een voorbeeld aan nemen.

Wie is voor jou in je rol als ondernemer een voorbeeld?

"Er zijn veel ondernemers waar ik dingen van oppak. Ik denk aan Steve Jobs en Bil Gates. Maar of dat nou de meest integere personen waren? Ik vraag me af of je zover komt als deze twee personen als je altijd integer handelt.

Het is inderdaad van buiten moeilijk te zien of iemand integer is. Bovendien is integriteit best complex. Wat nou als je in landen moet opereren waar men een andere perceptie heeft van wat omkoping is? Hoe lastig is het om dan zaken te realiseren en toch de voor jou integere keuzes te blijven maken? Dat is heel lastig, zeker in de grijze gebieden."

Aan welke kant van het grijze gebied ga jij zitten? Welke keuze maak jij?

"Ik zit niet zo in elkaar dat ik op korte termijn de gouden medaille wil halen. Ik ben toch meer van de lange termijn en het goede doen."  

Inzicht 3

  • Zorg ervoor dat verantwoord zakendoen onderdeel wordt van het DNA van je organisatie.

    In andere woorden: ontwikkel het company conscience! Laat het onderwerp regelmatig terugkeren, bespreek met elkaar het belang voor je organisatie, benoem goede voorbeelden en organiseer dialoog. 

Op een schaal van 1-10: Welk cijfer geef je jij het company conscience van TinQwise? Waarom?

"Ik durf ons vandaag de dag nog geen dikke voldoende te geven. We doen er wel al veel aan maar we kunnen nog beter worden door onderwerpen als GDPR en Cybersecurity meer als een gezamenlijke verantwoordelijkheid te omarmen. Het bewustzijn van het belang van deze onderwerpen is er. Het bewustzijn van dat iedereen hier een actieve rol in moet spelen, kan beter."

Vind jij dat onze kernwaarden in ons DNA zitten? Wanneer heb je voor het laatst hiervan een voorbeeld gezien? Wat was daar de meerwaarde van?

"We hebben onze kernwaarden een paar jaar geleden samen opgesteld en we geloven er in:


Ga ervoor
Juist als het spannend of anders is


Ben betrokken

Respecteer de ander en haal het beste uit elkaar


Durf te botsen

Zonder wrijving geen glans


Blijf leren

Want dat is je drijfveer


Ik zou graag zien dat we ze nog bewuster om gaan zetten naar concreet gedrag en dat we nog beter signaleren wanneer dit gedrag nodig is. Dit gezegd hebbende zie ik in de dagelijkse praktijk regelmatig voorbeelden van collega’s die handelen volgens (een van) onze kernwaarden.

Vorige week nog zag ik wel een mooi voorbeeld. Ik signaleerde dat onze samenwerking op een specifiek punt efficiënter kon en stelde als oplossing voor een nieuw wekelijks overleg voor. Eén van onze collega’s liet mij weten dat ze daar het nut niet van inzag en hier niet bij wilde aansluiten. We hebben toen wel even gebotst. Maar de meerwaarde daarvan was dat ik toch nog iets beter nadacht over mijn voorgestelde oplossing. Uiteindelijk heeft dat mij ertoe aangezet nog iets toe te voegen aan dat overleg waardoor het nu voor alle partijen werkbaar en nuttig is."

Ten slotte: noem 2 dingen die jij in 2021 gaat doen om het company conscience van TinQwise te verbeteren. Wat gaat dat ons opleveren?

"Ik wil in 2021 in ieder geval onze kernwaarden opnieuw met elkaar bespreken. Ik wil ze niet ter discussie stellen maar wel graag de volgende slag maken in het vertalen naar concreet gedrag. En ook gaan we in 2021 ons handelen ten aanzien van de GDPR naar een next level brengen."  

Lees verder